Ako hrať podľa kariet

Ako hrať „ťažké ruky“: ťažká ruka je, keď dve začínajúce karty neobsahujú eso:

 • Ak máte osem alebo menej: vždy ťahajte.
 • Ak máte deväť: zdvojnásobte stávku, ak má dealer 3-6 – inak ťahajte.
 • Ak máte desať: zdvojnásobte stávku, ak má dealer 2-9 – inak ťahajte.
 • Ak máte jedenásť: zdvojnásobte stávku, ak má dealer 2-10. ťahajte, ak má dealer eso.
 • Ak máte dvanásť: ťahajte, ak má dealer 2-3, stojte ak má dealer 4-6, inak ťahajte.
 • Ak máte 13 – 16: stojte ak dealer má 2-6, inak ťahajte.
 • Ak máte 17 – 21: vždy stojte.

Ako hrať „ľahké ruky“: – ľahká ruka je, keď jedna z vašich štartovných kariet je eso:

 • Ak máte eso 2 alebo eso 3: zdvojnásobte stávku, ak má dealer 5-6 – inak ťahajte.
 • Ak máte eso 4 alebo eso 5: zdvojnásobte stávku, ak má dealer 4-6 – inak ťahajte.
 • Ak máte eso 6: zdvojnásobte stávku, ak má dealer 3-6 – inak ťahajte.
 • Ak máte eso 7: stojte ak dealer má 2, 7 alebo 8. zdvojnásobte stávku ak má dealer 3-6 – inak ťahajte.
 • Ak máte eso 8 alebo eso 9: vždy stojte.

Ako hrať s párom

 • Ak máte pár es alebo osmičiek: vždy je delenie.
 • Ak máte pár dvojok či trojok: delenie, ak má dealer 2 až 7, inak ťahajte.
 • Ak máte pár štvoriek: delenie, ak má dealer 5 alebo 6 – inak ťahajte.
 • Ak máte pár pätiek: zdvojnásobte stávku, ak má dealer 2-9 – inak ťahajte.
 • Ak máte pár šestiek: delenie, ak má dealer 2 až 6 – inak ťahajte.
 • Ak máte pár sedmičiek: delenie 2-7 – inak ťahajte.
 • Ak máte pár deviatok: delenie 2-6, a 8 alebo 9. Stojte ak dealer má 7, 10 alebo eso.
 • Ak máte pár desiatok: vždy stojte.